convocare şedinţă extraordinară de consiliu 14 februarie 2022