Informații generale

Comuna Băla este situată în zona dintre pârâul Şar afluent al Mureşului şi pârâul Milăşel afluent al râului Lechinţa , la o distanţă de 36 km de municipiul Tg.Mureş şi 34 kmn de municipiul Reghin .

Se învecinează cu comunele: la N Fărăgău, la V Râciu şi Crăieşti, la S Ceuaşu de cîmpie şi Glodeni iar la E Voivodeni.

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi înconjurare de dealuri acoperite cu păduri.

Suprafaţa : comuna Băla se întinde pe o suprafaţă de 2775 ha teren din care 420 ha în intravilan şi 2355 ha în extravilanul acesteia.

Sate aparţinătoare : comuna Băla are în componenţă 2 sate: Băla şi Ercea.

Populaţia: La recensîmântul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 905 locuitori din care 858 români, 16 maghiari şi 31 romi.

Îndeletnicirile locuitorilor : principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură , cultivarea pământului şi creşterea animalelor -precum şi în industria extractivă a gazului metan .

Instituţii publice: în comuna Băla funcţionează 2 şcoli generale şi 2 grădiniţe cu program normal.

Manifestări: Anual se organizează tradiţionalul "Târg de vară" în a doua duminică din luna iulie , în satul Băla , unde au loc întreceri sportive , programe artistice prezentate de localnici şi comunele învecinate , precum şi comercianţii îşi prezintă spre vânzare obiecte şi produse culinare.