Structura

Conducere
Primar
Secretar general al comunei
secretar general al comunei
Contabilitate
Contabil
Administrativ
Referent
Plati
Inspector
Asistenţă socială
asistent social
Agricol
Agent agricol
Administrativ
Muncitor
Urbanism si amenajarea teritoriului
Consilier