Anunţ public privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectorul cadastral 11 din UAT Băla